AB Advocaten
ab-advocaten-portret-gonniespee

Mr. G.H.J. (Gonnie) Spee

Advocaat sinds 2001

contactgegevens
T 024 – 365 16 60
E g.spee@ab-advocaten.nl

aangesloten bij
• Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN)
• Mediationfederatie Nederland (MfN)
• Nederlandse Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)

nevenfunctie
bestuurslid Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN)

rechtsgebieden register NOvA
• Erfrecht
• Personen- en familierecht

Vroeger werkte ik bij de overheid. Daar ging het over beleid. Maar ik wilde met mensen aan de slag. Ze helpen als ze het moeilijk hebben, zodat ze weer vertrouwen krijgen in de toekomst.

Een scheiding of overlijden is een heftige tijd in uw leven. Mensen worden vaak overmand door emoties. Als advocaat wil ik mensen helpen om hun emoties zo onder controle te krijgen dat zij vanuit de ratio beslissingen kunnen nemen. Het is daarom steeds van belang uit te zoeken waar het conflict nu eigenlijk over gaat. Gaat het echt over geld of zit daar een dieper conflict onder?

Als mediator zoek ik samen met betrokkenen naar een oplossing waar iedereen mee kan leven. Ik let daarbij ook op de onderlinge persoonlijke verhoudingen.
Omdat de beslissingen die genomen worden grote impact kunnen hebben, help ik het proces zo rustig mogelijk te laten verlopen. In conflictsituaties kunnen de antwoorden het beste gezocht worden vanuit rust en diepgang.

Reviews

"Tijdens mijn jarenlange strijd als gevolg van een echtscheiding ben ik empathisch bijgestaan door Gonnie. Dat we uiteindelijk aan het langste eind hebben getrokken is een beloning voor inzet, vertrouwen en vasthoudendheid. Dank daarvoor."

“Ik heb Gonnie mogen ervaren als een vakinhoudelijk zeer ervaren steun in de rug in de moeilijke tijd die ik mee heb gemaakt tijdens het scheidingsproces. Met oog voor het persoonlijke welbevinden en met een heldere kijk op iedere situatie die er ontstond, gecombineerd met de nodige juridische (en zakelijke) nuanceringen, heeft zij mij uitstekend ondersteund en uiteindelijk geholpen om tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen.”

“Gonnie Spee heeft integer, oprecht en deskundig gewerkt om de door mij gewenste naamsverandering tot stand te brengen. Zij was heel betrokken bij mijn zaak. Ik ben haar daarvoor zeer erkentelijk. Het betekent veel voor mij.”