Automatisch gezag voor ongetrouwde vaders

Automatisch gezag voor ongetrouwde vaders

Onlangs dienden de VVD en D66 een wetsvoorstel in dat voor ongetrouwde vaders automatisch gezag over hun kind mogelijk moet maken. Ongetrouwde vaders krijgen momenteel niet automatisch het gezag over hun kinderen. Daarvoor moeten zij eerst het kind erkennen bij de gemeente en vervolgens in het gezagregister bij de rechtbank de aantekening tot gezamenlijk ouderlijk gezag laten doorvoeren.

Deze gang van zaken is niet voor iedereen duidelijk, aldus D66 en VVD. Alleen erkenning van het kind bij de gemeente leidt nog niet direct tot ouderlijk gezag. De partijen willen met het wetsvoorstel inspelen op de huidige tijd waarin steeds minder kinderen in een huwelijk worden geboren. De VVD en D66 denken dat automatisch gezag voor ongehuwde vaders ellende kan besparen. Bijvoorbeeld wanneer de moeder komt te overlijden of in geval van een scheiding. Dat ouderlijk gezag moet, als de vader en de moeder niet getrouwd zijn, apart worden aangevraagd. Bij het geven van toestemming voor een medische behandeling of de inschrijving bij een school is het ook nodig dat een ouder dit gezag heeft.

Het huidige onderscheid tussen getrouwde en ongetrouwde vaders is niet meer van deze tijd, vinden de indieners van het voorstel, Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Jeroen van Wijngaarden (VVD). Ruim twintig jaar geleden, in 1995, werden nog geen twee op de tien baby’s buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren. Vorig jaar kwamen vier op de tien zuigelingen bij ongetrouwde ouders ter wereld, zo becijferde het CBS.

D66 en VVD verwachten dat er in de huidige Tweede Kamer een meerderheid vóór het wetsvoorstel zal zijn. PvdA, SP en PVV hebben positief op het plan gereageerd. Het voorstel zal echter niet voor de verkiezingen van 15 maart 2017 behandeld worden.

Lees onze andere artikelen
Bel direct!