Van Arkel & van den Boom Advocaten heeft een nieuwe samenstelling

Van Arkel & van den Boom Advocaten heeft een nieuwe samenstelling

Van Arkel & van den Boom Advocaten, al vele jaren een vertrouwde naam op het gebied van familierecht, heeft sinds kort een andere samenstelling. Deze wisseling geeft een nieuw, jong elan, terwijl de dienstverlening op een even hoog niveau blijft.

Ongeveer een derde van de huwelijken eindigt tegenwoordig in een echtscheiding. Om zo’n – vaak lastig en emotioneel – traject in goede banen te leiden, is ­deskundig advies essentieel. Dit soort kwesties zijn de core business van Van Arkel & van den Boom Advocaten. Ellen van den Boom vertelt: “We zijn in 2007 begonnen met de overtuiging dat we ons op één rechtsgebied wilden richten: het familierecht. Later is daar ook het ­erfrecht bijgekomen.”

Team

Gonnie Spee sloot zich een jaar na de ­oprichting aan bij het kantoor. Ze vertelt: “Ik ben gespecialiseerd in erfrecht, maar doe ook familiezaken en bijvoorbeeld kinderontvoeringszaken.” Drie jaar ­geleden kwam Heleen Ritsma-Hartman het team versterken. “Ik heb vijf jaar in Noord-Holland gewerkt en elf jaar bij een groot kantoor in het oosten van het land. Ik wilde graag naar een kantoor dat zich specialiseert in het familierecht en toen kwam dit op mijn pad.” Op 1 januari jongstleden vertrok Jet van Arkel en deed Janneke Kalk haar intrede. “Daarvoor werkte ik zeventien jaar op een groot MKB-kantoor in het oosten, maar ik ­wilde graag verder met het familierecht. Dus toen deze kans voorbij kwam, heb ik ‘m gepakt.”

Goede naam

Hoewel de samenstelling is veranderd, blijft de naam voorlopig hetzelfde. Ellen legt uit: “We hebben in ruim tien jaar een grote naamsbekendheid opgebouwd. Ook verwijzers, zoals accountants, notarissen en andere advocaten weten ons te vinden. Op korte termijn willen we dat dus niet veranderen.” Van Arkel & van den Boom Advocaten is, als één van de grotere familierechtkantoren, bekend in een veel grotere regio dan alleen Nijmegen. ­Gonnie: “Mensen komen vaak bij ons via mond-tot-mondreclame. De afstand is meestal geen belemmering, omdat je maar een enkele keer hoeft langs te ­komen. Bovendien hebben we een bezoek­locatie in Zutphen.”

‘Samen sparren houdt ons scherp’

Overlegscheiding

Naast advocaat zijn de dames van Van Arkel & van den Boom allemaal ­mediator. Heleen en Ellen zijn daarnaast ook overlegscheidingsadvocaat. Heleen vertelt: “Bij een overlegscheiding worden, net als bij mediation, de gevolgen van een scheiding in overleg geregeld. Beide partijen hebben een eigen ­advocaat. Daarnaast zijn er een coach die het proces leidt en een financieel expert betrokken. Dit team zorgt ervoor dat een scheiding respectvol, efficiënt en duurzaam wordt geregeld.”

Ondernemers

Wanneer er een onderneming in het spel is bij één of beide echtgenoten, vraagt dat om specifieke kennis. Van Arkel & van den Boom Advocaten heeft hier ruime ­ervaring mee. “We hebben affiniteit met scheidingen waarbij een ondernemer ­betrokken is”, vertelt Janneke. “We weten wat er speelt bij ondernemers en zetten deze kennis in wanneer het tot een ­scheiding komt.”

Toekomst

De advocaten halen er veel voldoening uit om mensen in een moeilijke periode bij te staan. Janneke: “Een echtscheiding gaat vaak over het verleden, een pad dat eindigt. Toch gaat het uiteindelijk nog veel meer om hoe de toekomst gaat ­worden. Ik vind het mooi dat je daarin een schakel kunt zijn.” Gonnie: “Mensen zijn inderdaad heel dankbaar dat er ­iemand is die ze op weg helpt naar een andere toekomst.”

Sparren

De nieuwe samenstelling van Van Arkel & van den Boom is goed voor de continuïteit. Doordat het team een redelijke ­omvang heeft, sparren de advocaten ­bovendien dagelijks met elkaar. “Dat is ook een voordeel voor cliënten”, zegt ­Ellen. Heleen vult aan: “Het houdt je ­inderdaad scherp; een collega kijkt soms net op een andere manier naar een zaak.”

‘Een echtscheiding gaat uiteindelijk veel meer om hoe de toekomst gaat worden’

Bron: Nijmegen Business

Scheiden en kinderen

Scheiden en kinderen

Hoe vertel je als ouders aan je jonge kinderen dat je gaat scheiden? Dit is één van de moeilijkste dingen waar ouders mee worstelen in het lastige proces waarin zij zelf zitten.

Er zijn veel boeken voorhanden die ouders handvaten bieden. Wat opvalt is dat er in veel boeken vanuit gegaan wordt dat ouders ruzie met elkaar hebben en tegenover elkaar staan. Helaas is dit in veel gevallen ook zo, terwijl ouders, waar het de kinderen betreft, juist naast elkaar horen te staan. Wanneer ouders onder ogen zien dat zij het partnerschap en dus elkaar in die rol dienen los te laten en zich samen richten op het ouderschap, kan een echtscheiding rustig verlopen zonder dat de kinderen schade oplopen.

Juist in een echtscheidingssituatie is het van essentieel belang dat de ouders ernaar streven om hun kinderen mee te geven dat het in het leven juist hoort te gaan over naast elkaar staande realiteiten, die allebei (vol) of (juist) kunnen zijn. Een soort (en/en- denken) dus in plaats het zo vaak uitsluitende (of/of- denken).

Ouders moeten beseffen dat kinderen niet alles hoeven te weten. Sommige dingen zijn voor volwassenen al moeilijk te verwoorden of te bevatten, laat staan voor kinderen. Dus daarom: houd het simpel. Vertel de kinderen altijd samen dat er een echtscheiding komt. Het is voor het verdere verloop van het proces van erg belangrijk dat dit eerste, zogenaamde paraplugesprek, goed verloopt. Bij voorkeur op een rustige, ontspannen wijze in een vertrouwde setting.

Voor jonge kinderen kan het goed zijn gebruik te maken van een verhaal. Het volgende verhaal kan daar bij helpen.

“Er was eens een landschildpad die rondliep op het strand. Hij kwam een zeeschildpad tegen en het was liefde op het eerste gezicht. Omdat de landschildpad niet kon zwemmen, gingen de landschildpad en de zeeschildpad samen op het land wonen. Daar werden kun kindjes geboren. De kindjes hielden van de zee en van het land. Na verloop van jaren miste de zeeschildpad de zee zo erg, dat de zeeschildpad terug wilde naar de zee. De landschildpad wilde niet mee naar de zee want dat ging niet. De landschildpad kon immers niet zwemmen en wilde op het land blijven wonen.

Het maakte de kindjes niet uit bij wie zij waren. Zij vonden het fijn om en bij de ouder in de zee te zijn en bij de ouder op het land. De belangrijkste voorwaarden voor de kinderen waren dat zij een warm en veilig schild hadden bij hun beide ouders.”

Aan de hand van een dergelijk verhaal kan aan kinderen uitgelegd worden dat dingen soms veranderen, zonder dat er sprake is van een schuldvraag of van verwijten. Het vergt van ouders mogelijk veel om hun eigen verdriet en pijn aan de kant te zetten. Door echter op een goede manier met elkaar om te blijven gaan, worden de belangen van de kinderen gediend.

De advocaten van Van Arkel & Van den Boom Advocaten zijn allen gespecialiseerd mediator. Zij beschikken over vaardigheden om om te gaan met de emotionele aspecten van de echtscheiding. Wanneer de emotie bespreekbaar is, leert de ervaring dat de juridische en financiële obstakels eenvoudiger op te lossen zijn.

Het indexeringspercentage alimentatie voor 2018 is 1,5 %

Het indexeringspercentage alimentatie voor 2018 is 1,5 %

Jaarlijks stelt de overheid het indexeringspercentage vast waarmee zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie wordt verhoogd.

Indien u alimentatie betaalt moet u deze verhoging zelf toepassen, indien u alimentatie ontvangt kunt u uw ex-partner erop wijzen dat de alimentatie verhoogd moet worden. De verhoging wegens wettelijke indexering geldt voor alle onderhoudsbijdragen die door de rechter zijn vastgesteld.