AB Advocaten

Indexeringspercentage Alimentatie 2022 1,9%

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen verhoogd met het wettelijke indexeringspercentage, mits mensen dit niet hebben uitgesloten. Met ingang van 1 januari 2022 is het wettelijke indexeringspercentage vastgesteld op 1,9%. Wanneer er in 2020 een maandelijkse alimentatie is vastgesteld van € 500,- dan bedraagt deze alimentatie, gelet op het indexeringspercentage van 2021 van 3% een bedrag van € 515,- per maand en met ingang van 2022 een bedrag van € 524,79 per maand. Op de site van het LBIO, www.lbio.nl, vindt u een handige tool om de achterstallige indexering eenvoudig te berekenen.

Het recht om niet geïndexeerde alimentatie alsnog te innen verjaart na vijf jaren. Een voorbeeld. Als een in 2010 vastgestelde alimentatie nooit is geïndexeerd, kan betaling van een achterstand over de jaren 2018 tot en met 2022 alsnog afgedwongen worden. De alimentatie wordt vanaf 2011 geïndexeerd, maar de verhoging over de jaren 2011 tot en met 2017 is niet meer opeisbaar, de rest wel.