Scheidingsmediation

Scheidingsmediation, of scheidingsbemiddeling is een goede methode om samen met uw partner, onder deskundige begeleiding van een advocaat – scheidingsmediator, de gevolgen van uw scheiding te regelen.

Aan het begin van de mediation wordt een mediationovereenkomst ondertekend waarin de spelregels worden vastgelegd. De voornaamste spelregel is dat hetgeen tijdens de mediation is besproken vertrouwelijk blijft. Indien de mediation niet slaagt dan moet de mediator zich terugtrekken en kunnen partijen geen beroep doen op hetgeen tijdens de mediation is besproken.

In een aantal gesprekken werkt u samen toe naar een regeling voor alle gevolgen van de scheiding. Deze regeling wordt schriftelijk vastgelegd in een zogenaamd convenant. Zijn er kinderen, dan zal het convenant ook een ouderschapsplan bevatten.

Deskundige begeleiding van uw advocaat-scheidingsmediator

Aan het einde van het traject dient uw advocaat-scheidingsmediator een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in en vraagt aan de rechtbank om de overeenkomst die u heeft gesloten in de echtscheidingsbeschikking op te nemen. Na ongeveer vier tot zes weken (deze termijn kan per rechtbank verschillen) volgt de echtscheidingsuitspraak (beschikking). Uw advocaat-scheidingsmediator zorgt ervoor dat die uitspraak wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en dan is de echtscheiding definitief.

De ervaring leert dat een echtscheiding die via mediation leidt tot een overeenkomst tussen de (ex)echtgenoten op langere termijn meer tevredenheid oplevert dan een beslissing van de rechter. Dat is logisch, de overeenkomst is immers een oplossing die door beide partners is bewerkstelligd. Daarbij verloopt een echtscheiding via mediation meestal sneller, vriendelijker en goedkoper dan een echtscheidingsprocedure met twee advocaten. Wilt u graag meer informatie? Dan kunt u bij Van Arkel & van den Boom advocaten te Nijmegen, Zutphen en Groenlo terecht voor advies.

Neem direct contact op
Bel direct!