Overlegscheiding

Overlegscheiding is een relatief nieuwe manier van scheiden, ruim 10 jaar geleden ontwikkeld in de USA. Het is een tussenvorm tussen klassiek onderhandelen of procederen en mediation. Net als bij mediation bepaalt u als partijen zelf hoe uw toekomst eruit ziet, in plaats van die beslissing aan de rechter over te laten, en net als bij mediation is alles wat besproken wordt vertrouwelijk. Het kenmerkende van een overlegscheiding is echter dat u ieder uw eigen advocaat heeft met wie u, anders dan bij mediation het geval is, afzonderlijk kunt overleggen. Daarnaast laat u zich samen met uw partner bijstaan door een coach / psycholoog die het proces bewaakt en de bijeenkomsten leidt en begeleidt en door een expert op financieel gebied.

Het grote verschil tussen de overlegscheiding en een traditionele echtscheiding, met ieder een eigen advocaat, is dat er bij een overlegscheiding niet wordt geprocedeerd. De advocaten spreken af om niet tegen elkaar in een gerechtelijke procedure te zullen optreden. U en uw partner houden daarmee zelf de controle over de beslissingen in plaats van deze controle uit handen te geven aan uw advocaten en uiteindelijk aan een rechter. Ook wordt afgesproken dat, indien één van beide partijen de relatie met zijn of haar advocaat beëindigt, ook de andere advocaat zich zal terugtrekken. Hetzelfde geldt voor de eventueel betrokken deskundigen.

Neem contact op met onze overlegscheidingsadvocaat.

Alle deelnemers aan de overlegscheiding komen schriftelijk overeen dat zij streven naar een werkbare en transparante omgeving om zo efficiënt mogelijk in onderling overleg tot een oplossing te komen. Om dit te verwezenlijken wordt bij de aanvang geïnventariseerd of er, naast juridische en financiële bijstand, psychologische begeleiding (ook voor kinderen) nodig is en wordt bekeken welke informatie uitgewisseld moet worden alvorens gezamenlijk aan tafel te komen om te overleggen. Als er knelpunten zijn, kunnen die efficiënt opgepakt worden.

Ellen van den Boom en Jet van Arkel zijn opgeleid tot overlegscheidingsadvocaat. Zie ook www.collaborativedivorce.nl.

Neem direct contact op
Bel direct!