Scheiden en kinderen

Scheiden en kinderen

Hoe vertel je als ouders aan je jonge kinderen dat je gaat scheiden? Dit is één van de moeilijkste dingen waar ouders mee worstelen in het lastige proces waarin zij zelf zitten.

Er zijn veel boeken voorhanden die ouders handvaten bieden. Wat opvalt is dat er in veel boeken vanuit gegaan wordt dat ouders ruzie met elkaar hebben en tegenover elkaar staan. Helaas is dit in veel gevallen ook zo, terwijl ouders, waar het de kinderen betreft, juist naast elkaar horen te staan. Wanneer ouders onder ogen zien dat zij het partnerschap en dus elkaar in die rol dienen los te laten en zich samen richten op het ouderschap, kan een echtscheiding rustig verlopen zonder dat de kinderen schade oplopen.

Juist in een echtscheidingssituatie is het van essentieel belang dat de ouders ernaar streven om hun kinderen mee te geven dat het in het leven juist hoort te gaan over naast elkaar staande realiteiten, die allebei (vol) of (juist) kunnen zijn. Een soort (en/en- denken) dus in plaats het zo vaak uitsluitende (of/of- denken).

Ouders moeten beseffen dat kinderen niet alles hoeven te weten. Sommige dingen zijn voor volwassenen al moeilijk te verwoorden of te bevatten, laat staan voor kinderen. Dus daarom: houd het simpel. Vertel de kinderen altijd samen dat er een echtscheiding komt. Het is voor het verdere verloop van het proces van erg belangrijk dat dit eerste, zogenaamde paraplugesprek, goed verloopt. Bij voorkeur op een rustige, ontspannen wijze in een vertrouwde setting.

Voor jonge kinderen kan het goed zijn gebruik te maken van een verhaal. Het volgende verhaal kan daar bij helpen.

“Er was eens een landschildpad die rondliep op het strand. Hij kwam een zeeschildpad tegen en het was liefde op het eerste gezicht. Omdat de landschildpad niet kon zwemmen, gingen de landschildpad en de zeeschildpad samen op het land wonen. Daar werden kun kindjes geboren. De kindjes hielden van de zee en van het land. Na verloop van jaren miste de zeeschildpad de zee zo erg, dat de zeeschildpad terug wilde naar de zee. De landschildpad wilde niet mee naar de zee want dat ging niet. De landschildpad kon immers niet zwemmen en wilde op het land blijven wonen.

Het maakte de kindjes niet uit bij wie zij waren. Zij vonden het fijn om en bij de ouder in de zee te zijn en bij de ouder op het land. De belangrijkste voorwaarden voor de kinderen waren dat zij een warm en veilig schild hadden bij hun beide ouders.”

Aan de hand van een dergelijk verhaal kan aan kinderen uitgelegd worden dat dingen soms veranderen, zonder dat er sprake is van een schuldvraag of van verwijten. Het vergt van ouders mogelijk veel om hun eigen verdriet en pijn aan de kant te zetten. Door echter op een goede manier met elkaar om te blijven gaan, worden de belangen van de kinderen gediend.

De advocaten van Van Arkel & Van den Boom Advocaten zijn allen gespecialiseerd mediator. Zij beschikken over vaardigheden om om te gaan met de emotionele aspecten van de echtscheiding. Wanneer de emotie bespreekbaar is, leert de ervaring dat de juridische en financiële obstakels eenvoudiger op te lossen zijn.

Lees onze andere artikelen
Bel direct!