AB Advocaten
hoofdfoto-blog-klein

Verkorting duur partneralimentatie

Op 21 mei 2019 is het wetsvoorstel herziening partneralimentatie door de Eerste Kamer aangenomen. Vanaf 1 januari 2020 wordt de duur voor te betalen partneralimentatie flink verkort.
Tot 1 januari 2020 gelden nog de huidige regels. Op verzoeken tot echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap (gp) gelden nog de huidige alimentatieregels. Op dit moment bedraagt de maximale termijn van te betalen partneralimentatie 12 jaar, te rekenen vanaf het moment waarop de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. In zeer uitzonderlijke gevallen kan deze termijn verlengd worden. Men dient zich dus bewust te zijn van het moment waarop het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend.
Welke wijzigingen zijn er precies vanaf 1 januari 2020?
Het uitgangspunt is dat de maximale termijn verlaagd wordt van 12 jaar naar maximaal 5 jaar. Hier zijn echter de volgende uitzonderingen op:

Geen kinderen jonger dan 12 jaar:
• Huwelijk of geregistreerd partnerschap (gp) duurde korter dan 3 jaren, er is dan geen recht op partneralimentatie;
• Huwelijk of gp duurde langer dan 3 jaren, er is dan recht op een termijn gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk of gp met een maximum van 5 jaar.

Kinderen jonger dan 12 jaar:
• Er is dan recht op partneralimentatie voor een termijn gelijk aan de helft van het huwelijk of gp, maar in ieder geval tot het jongste kind 12 jaar is.

Huwelijk of GP langer dan 15 jaar en de alimentatiegerechtigde is ten hoogste 10 jaar jonger dan de AOW-leeftijd:
• 5 jaar, minimaal tot de alimentatiegerechtigde de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, de alimentatie duur kan dus maximaal 10 jaar duren.

Alimentatieplichtige bereikt de AOW-gerechtigde leeftijd:
• Einde van de alimentatieverplichting, er is voor bijzondere gevallen sprake van een hardheidsclausule.

Dit zijn niet de enige wijzigingen. Andere belangrijke wijzigingen zijn de volgende.
• Wanneer een onderhoudsgerechtigde nu gaat samenwonen betekent dit een einde van de te ontvangen partneralimentatie. Dit is straks niet meer het geval. De alimentatie dient doorbetaald te worden.
• In op te stellen huwelijkse voorwaarden, voor het aangaan van het huwelijk, kan opgenomen worden dat in geval van scheiding er geen partneralimentatie betaald hoeft te worden. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan er na een dergelijke overeenkomst in een echtscheidingsprocedure alsnog om partneralimentatie worden verzocht.
• Het wettelijk indexeringspercentage komt te vervallen voor partneralimentatie.
• Men kan afkoop van partneralimentatie verzoeken aan de rechter.

Kortom, er verandert veel op het gebied van partneralimentatie. Neemt u bij vragen gerust contact met ons op.