Verplicht ouderschapsplan bij scheiding weinig effectief

Verplicht ouderschapsplan bij scheiding weinig effectief

Dat concludeert Marit Tomassen-van der Lans in haar proefschrift waarop zij op 18 mei 2015 promoveerde.

Sinds maart 2009 moeten ouders die uit elkaar gaan verplicht een ouderschapsplan opstellen. Doel van dit ouderschapsplan was het verminderen van conflicten tussen ouders, maar is dat ook gelukt?

Volgens Tomassen is het effect van het verplichte ouderschapsplan beperkt. Zo starten ouders niet minder vaak een procedure over de regelingen voor de kinderen dan vóór de invoering van het ouderschapsplan. Ook heeft de rechter maar weinig mogelijkheden om ouders die geen plan hebben opgesteld aan te zetten dat alsnog te doen.

Tomassen stelt voor het ouderschapsplan niet langer als voorwaarde te stellen om te mogen scheiden. In plaats daarvan zou je ouders kunnen verplichten een voorlichtingsbijeenkomst te volgen waarin de risico’s van een scheiding voor de kinderen worden toegelicht. Als ouders daarna geen gezamenlijk plan opstellen zouden ze verplicht kunnen worden om met een mediator te praten. Die zal de ouders vervolgens moeten overtuigen van het nut van deze afspraken en zal hen moeten proberen ertoe aan te zetten alsnog een plan op te stellen.

Lees onze andere artikelen
Bel direct!