Wetsvoorstel beperking duur partneralimentatie

Wetsvoorstel beperking duur partneralimentatie

Op 19 juni 2015 is door een aantal kamerleden -Van Oosten (VVD), Recourt (PvdA) en Berndsen-Jansen (D66)- een wetsvoorstel ingediend dat als het wordt aangenomen belangrijke wijzingen in de regels voor partneralimentatie zal brengen.

De initiatiefnemers vinden dat er in Nederland te veel over partneralimentatie wordt geprocedeerd. Het kan en moet eenvoudiger, vinden zij. Ook de maximale duur, op grond van de huidige regelgeving 12 jaar, vinden zij niet meer van deze tijd.

De belangrijkste wijziging is dat uitgangspunt van het voorstel is dat er gedurende een periode van 5 jaar een aanspraak bestaat op partneralimentatie.
In bijzondere gevallen geldt een andere rekensom:

  • bij huwelijken waaruit geen kinderen die op het moment van de echtscheiding jonger dan 12 jaar zijn, zijn geboren geldt:
    heeft het huwelijk 0-3 jaar geduurd: geen recht op partneralimentatie, heeft het huwelijk meer dan 3 jaar geduurd: recht op partneralimentatie gedurende de helft van het aantal jaar dat het huwelijk geduurd heeft met een maximum van vijf jaar
  • bij huwelijken waaruit wel kinderen geboren zijn die op het moment van de echtscheiding jonger dan 12 jaar zijn bestaat een recht op partneralimentatie gedurende de helft van het aantal jaar dat het huwelijk geduurd heeft met een maximum van vijf jaar, maar in ieder geval tot het jongste kind 12 jaar oud is.

Verder maakt het wetsvoorstel de berekening van de alimentatie eenvoudiger en wordt het alimentatiebedrag lager. Het krijgen van een nieuwe partner heeft, in tegenstelling tot de huidige regeling, straks geen invloed meer op de aanspraak op alimentatie.

Voor de oudere alimentatiegerechtigden die langer dan 15 jaar getrouwd zijn geweest maakt het wetsvoorstel een uitzondering. Wanneer zij ten hoogste 10 jaar jonger zijn dan de AOW leeftijd op het moment van de echtscheiding dan houden zij hun aanspraak op partneralimentatie minimaal tot zij de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Een eerder voorstel over het verkorten van de duur van partneralimentatie (ingediend door kamerlid Bontes) behaalde niet genoeg stemmen in de Tweede Kamer. Nu PvdA, D66 en VVD achter dit voorstel staan is de kans groot dat dit voorstel het wel zal gaan halen. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel over ongeveer een jaar van kracht zal worden.

Lees onze andere artikelen
Bel direct!