AB Advocaten

Gonnie Spee bespreekt samen met een erfrecht-advocaat uit Amsterdam, Eelco Anink, in een ronde tafelgesprek een tweetal arresten van de Hoge Raad van 23 april 2021.

Het eerste arrest gaat over verjaring in het erfrecht. Het tweede arrest gaat over reële executie. Gesproken wordt over de mogelijkheden om van een rechter een bevel te vragen waarmee een tegenstribbelende partij gedwongen kan worden mee te werken aan de verkoop van een woning. Er worden praktische tips gegeven voor de erfrechtelijke praktijk.