AB Advocaten

Gecombineerde geslachtsnaam (dubbele achternaam)

Op 21 maart jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarbij kinderen vanaf 1 januari 2024 een dubbele achternaam kunnen krijgen. Het gaat dan om kinderen geboren op of na 1 januari 2024.

Maar in de wet is ook een overgangsregeling opgenomen voor kinderen geboren voor 1 januari 2024. Wanneer het oudste kind van de ouders geboren is op of na 1 januari 2016 dan kunnen de ouders alsnog kiezen voor een dubbele achternaam. Ouders hebben vanaf 1 januari 2024 één jaar de tijd om dit te regelen.

Als ouders geen keuze maken en zij zijn gehuwd of geregistreerd partners dan krijgt het kind de achternaam van de vader of duomoeder. Wanneer er geen sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap dan krijgt het kind de achternaam van de moeder.

Geadopteerde kinderen kunnen hun achternaam, gekregen bij de geboorte, toevoegen aan de achternaam van de adoptieouders, maar ook hier geldt een maximum van twee achternamen.

Heeft een kind nu al een dubbele of meervoudige achternaam, dan wordt deze naam als één achternaam gezien.

Wanneer er gekozen wordt voor een dubbele achternaam is het aan ouders te bepalen welke naam eerst komt en of ouders een koppelteken tussen de beide namen wensen.