AB Advocaten

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen verhoogd met het wettelijke indexeringspercentage, mits mensen dit niet hebben uitgesloten. Met ingang van 1 januari 2020 is het wettelijke indexeringspercentage vastgesteld op 2,5%. Wanneer er in 2018 een maandelijkse alimentatie is vastgesteld van € 500,- dan bedraagt deze alimentatie, gelet op het indexeringspercentage van 2019 van 2% een bedrag van € 510,- per maand en met ingang van 2020 een bedrag van € 522,75 per maand. Op de site van het LBIO, www.lbio.nl, vindt u een handige tool om de achterstallige indexering eenvoudig te berekenen.

Het recht om niet geïndexeerde alimentatie alsnog te innen verjaart na vijf jaren. Een voorbeeld. Als een in 2010 vastgestelde alimentatie nooit is geïndexeerd, kan betaling van een achterstand over de jaren 2016 tot en met 2020 alsnog afgedwongen worden. De alimentatie wordt vanaf 2011 geïndexeerd, maar de verhoging over de jaren 2011 tot en met 2015 is niet meer opeisbaar, de rest wel.

Met ingang van 1 januari 2020 veranderen de alimentatieregels. Verwezen wordt naar het blog over dit onderwerp op deze site. Partneralimentatie welke vastgesteld wordt na 1 januari 2020 wordt niet meer geïndexeerd, kinderalimentatie wel. Het kan natuurlijk zijn dat partijen in onderling overleg andersluidende afspraken maken.