AB Advocaten
hoofdfoto-kinderen

scheidingsmediation

Bij mediation, ook wel bemiddeling genoemd, regelt u de scheiding onder deskundige begeleiding van één advocaat-scheidingsmediator. Het uitgangspunt is dat u er samen uit wilt komen.

De financiële en juridische aspecten van de scheiding kunnen ingewikkeld zijn en emoties kunnen een grote rol spelen. Een professionele buitenstaander die naar u beiden luistert en het proces in goede banen leidt, is dan heel prettig.

Aan het begin van de mediation worden de onderlinge afspraken tussen partijen en de mediator vastgelegd in een mediationovereenkomst. Belangrijke afspraken in de mediationovereenkomst zijn dat onder andere dat wat tijdens de mediation wordt besproken vertrouwelijk blijft. Tevens is opgenomen dat de scheidende partners volledige en juiste informatie dienen te verschaffen gedurende het mediationtraject.

Scheidingsconvenant

Vervolgens gaat u samen aan de slag om alles wat nodig is te regelen. Aan de orde komen onder andere: de zorg voor de kinderen, alimentatie, de verdeling van het vermogen en het pensioen. De gemaakte afspraken legt uw advocaat-mediator voor u vast in een scheidingsconvenant. Zij stuurt dit vervolgens met het verzoekschrift tot echtscheiding -en met het ouderschapsplan als er kinderen zijn- naar de rechtbank. U hoeft dus zelf niet naar de rechtbank.

Het voordeel van mediation is dat niet de rechter bepaalt hoe uw toekomst eruit gaat zien, maar uzelf. U mag, binnen de juridisch en fiscaal toelaatbare grenzen, afspreken wat u wilt; uw advocaat- scheidingsmediator begeleidt u in dit proces. Op die manier is elke scheiding dus écht maatwerk. Mensen die scheiden via mediation zijn achteraf vaker tevreden dan mensen die de beslissingen uit handen geven aan de rechter.

Coach/Second opinion

U kunt AB advocaten inschakelen als mediator. Wij hebben jarenlange ervaring op dit gebied. We kunnen u ook coachen als u al ergens anders een mediationtraject volgt. In dat geval kunnen we samen met u bijeenkomsten voorbereiden en beoordelen we of de voorgestelde afspraken ook in uw belang zijn. Lijkt de mediation vastgelopen, dan zien wij vaak nog een manier om het proces weer op de rails te krijgen.

Indien uw zaak bij een andere professional of andere advocaat in behandeling is kan het zijn dat u behoefte hebt aan een frisse kijk op de zaak. In dat geval kunt u met ons contact opnemen voor een second opinion. Ook kan het voorkomen dat u twijfelt over de vraag of het instellen van hoger beroep zinvol is. Wij kunnen u hierover adviseren en samen met u tot een beslissing komen.