AB Advocaten
hoofdfoto-erfrecht@2x

erfrecht advocaat nijmegen

Praten over een erfenis doet u vaak pas als een dierbare is overleden. Omdat iedereen anders omgaat met verdriet, is het juist op zo'n moment heel moeilijk om het met elkaar eens te worden. Het is moeilijk vanuit emoties met elkaar te praten. Er ontstaan vaak conflicten bij de verdeling van een nalatenschap. Belangrijk is om bij onenigheid tijdig om informatie en hulp te vragen. Zo kunt u voorkomen dat de kwestie moeilijker wordt en escaleert.

Erfrechtspecialist

In die situaties kan het nodig zijn onze advocaat die gespecialiseerd is in erfrechtzaken in te schakelen. Gonnie Spee heeft zich gespecialiseerd op dit terrein en is lid van de Vereniging Erfrechtadvocaten Nederland (VEAN). Zij kan u helpen bij het zoeken naar een oplossing. Als de erfgenamen bereid zijn om dat samen te doen, wordt mediation ingezet. Lukt dat niet, dan vragen we de rechter om over de nalatenschap te beslissen.

Gedegen afspraken

AB advocaten helpt trouwens ook mensen die op voorhand over de erfenis gedegen afspraken willen maken. Het komt steeds vaker voor dat mensen al voorbereidingen wensen te treffen over een nog open te vallen nalatenschap of een overlijden. In overleg met de familie worden voorbereidingen getroffen. Bijvoorbeeld voor een familiebedrijf dat ook na overlijden moet worden voortgezet. Op zo’n manier kan worden voorkomen dat erfgenamen later conflicten krijgen.

Dit zijn zaken waarbij wij kunnen helpen:

 

  • aanvaarding of verwerping van een nalatenschap
  • afwikkeling en verdeling van een nalatenschap
  • beroep op een legitieme portie
  • beroep op een wilsrecht
  • ongedaan maken van een boedelverdeling
  • inbreng van schenkingen in de nalatenschap
  • uitbetaling van schenkingen op papier
  • ontslag van een executeur
  • vernietiging van een testament
  • controle van een executeur of notaris