Van Arkel & van den Boom Advocaten heeft een nieuwe samenstelling

Van Arkel & van den Boom Advocaten heeft een nieuwe samenstelling

Van Arkel & van den Boom Advocaten, al vele jaren een vertrouwde naam op het gebied van familierecht, heeft sinds kort een andere samenstelling. Deze wisseling geeft een nieuw, jong elan, terwijl de dienstverlening op een even hoog niveau blijft.

Ongeveer een derde van de huwelijken eindigt tegenwoordig in een echtscheiding. Om zo’n – vaak lastig en emotioneel – traject in goede banen te leiden, is ­deskundig advies essentieel. Dit soort kwesties zijn de core business van Van Arkel & van den Boom Advocaten. Ellen van den Boom vertelt: “We zijn in 2007 begonnen met de overtuiging dat we ons op één rechtsgebied wilden richten: het familierecht. Later is daar ook het ­erfrecht bijgekomen.”

Team

Gonnie Spee sloot zich een jaar na de ­oprichting aan bij het kantoor. Ze vertelt: “Ik ben gespecialiseerd in erfrecht, maar doe ook familiezaken en bijvoorbeeld kinderontvoeringszaken.” Drie jaar ­geleden kwam Heleen Ritsma-Hartman het team versterken. “Ik heb vijf jaar in Noord-Holland gewerkt en elf jaar bij een groot kantoor in het oosten van het land. Ik wilde graag naar een kantoor dat zich specialiseert in het familierecht en toen kwam dit op mijn pad.” Op 1 januari jongstleden vertrok Jet van Arkel en deed Janneke Kalk haar intrede. “Daarvoor werkte ik zeventien jaar op een groot MKB-kantoor in het oosten, maar ik ­wilde graag verder met het familierecht. Dus toen deze kans voorbij kwam, heb ik ‘m gepakt.”

Goede naam

Hoewel de samenstelling is veranderd, blijft de naam voorlopig hetzelfde. Ellen legt uit: “We hebben in ruim tien jaar een grote naamsbekendheid opgebouwd. Ook verwijzers, zoals accountants, notarissen en andere advocaten weten ons te vinden. Op korte termijn willen we dat dus niet veranderen.” Van Arkel & van den Boom Advocaten is, als één van de grotere familierechtkantoren, bekend in een veel grotere regio dan alleen Nijmegen. ­Gonnie: “Mensen komen vaak bij ons via mond-tot-mondreclame. De afstand is meestal geen belemmering, omdat je maar een enkele keer hoeft langs te ­komen. Bovendien hebben we een bezoek­locatie in Zutphen.”

‘Samen sparren houdt ons scherp’

Overlegscheiding

Naast advocaat zijn de dames van Van Arkel & van den Boom allemaal ­mediator. Heleen en Ellen zijn daarnaast ook overlegscheidingsadvocaat. Heleen vertelt: “Bij een overlegscheiding worden, net als bij mediation, de gevolgen van een scheiding in overleg geregeld. Beide partijen hebben een eigen ­advocaat. Daarnaast zijn er een coach die het proces leidt en een financieel expert betrokken. Dit team zorgt ervoor dat een scheiding respectvol, efficiënt en duurzaam wordt geregeld.”

Ondernemers

Wanneer er een onderneming in het spel is bij één of beide echtgenoten, vraagt dat om specifieke kennis. Van Arkel & van den Boom Advocaten heeft hier ruime ­ervaring mee. “We hebben affiniteit met scheidingen waarbij een ondernemer ­betrokken is”, vertelt Janneke. “We weten wat er speelt bij ondernemers en zetten deze kennis in wanneer het tot een ­scheiding komt.”

Toekomst

De advocaten halen er veel voldoening uit om mensen in een moeilijke periode bij te staan. Janneke: “Een echtscheiding gaat vaak over het verleden, een pad dat eindigt. Toch gaat het uiteindelijk nog veel meer om hoe de toekomst gaat ­worden. Ik vind het mooi dat je daarin een schakel kunt zijn.” Gonnie: “Mensen zijn inderdaad heel dankbaar dat er ­iemand is die ze op weg helpt naar een andere toekomst.”

Sparren

De nieuwe samenstelling van Van Arkel & van den Boom is goed voor de continuïteit. Doordat het team een redelijke ­omvang heeft, sparren de advocaten ­bovendien dagelijks met elkaar. “Dat is ook een voordeel voor cliënten”, zegt ­Ellen. Heleen vult aan: “Het houdt je ­inderdaad scherp; een collega kijkt soms net op een andere manier naar een zaak.”

‘Een echtscheiding gaat uiteindelijk veel meer om hoe de toekomst gaat worden’

Bron: Nijmegen Business

Scheiden en kinderen

Scheiden en kinderen

Hoe vertel je als ouders aan je jonge kinderen dat je gaat scheiden? Dit is één van de moeilijkste dingen waar ouders mee worstelen in het lastige proces waarin zij zelf zitten.

Er zijn veel boeken voorhanden die ouders handvaten bieden. Wat opvalt is dat er in veel boeken vanuit gegaan wordt dat ouders ruzie met elkaar hebben en tegenover elkaar staan. Helaas is dit in veel gevallen ook zo, terwijl ouders, waar het de kinderen betreft, juist naast elkaar horen te staan. Wanneer ouders onder ogen zien dat zij het partnerschap en dus elkaar in die rol dienen los te laten en zich samen richten op het ouderschap, kan een echtscheiding rustig verlopen zonder dat de kinderen schade oplopen.

Juist in een echtscheidingssituatie is het van essentieel belang dat de ouders ernaar streven om hun kinderen mee te geven dat het in het leven juist hoort te gaan over naast elkaar staande realiteiten, die allebei (vol) of (juist) kunnen zijn. Een soort (en/en- denken) dus in plaats het zo vaak uitsluitende (of/of- denken).

Ouders moeten beseffen dat kinderen niet alles hoeven te weten. Sommige dingen zijn voor volwassenen al moeilijk te verwoorden of te bevatten, laat staan voor kinderen. Dus daarom: houd het simpel. Vertel de kinderen altijd samen dat er een echtscheiding komt. Het is voor het verdere verloop van het proces van erg belangrijk dat dit eerste, zogenaamde paraplugesprek, goed verloopt. Bij voorkeur op een rustige, ontspannen wijze in een vertrouwde setting.

Voor jonge kinderen kan het goed zijn gebruik te maken van een verhaal. Het volgende verhaal kan daar bij helpen.

“Er was eens een landschildpad die rondliep op het strand. Hij kwam een zeeschildpad tegen en het was liefde op het eerste gezicht. Omdat de landschildpad niet kon zwemmen, gingen de landschildpad en de zeeschildpad samen op het land wonen. Daar werden kun kindjes geboren. De kindjes hielden van de zee en van het land. Na verloop van jaren miste de zeeschildpad de zee zo erg, dat de zeeschildpad terug wilde naar de zee. De landschildpad wilde niet mee naar de zee want dat ging niet. De landschildpad kon immers niet zwemmen en wilde op het land blijven wonen.

Het maakte de kindjes niet uit bij wie zij waren. Zij vonden het fijn om en bij de ouder in de zee te zijn en bij de ouder op het land. De belangrijkste voorwaarden voor de kinderen waren dat zij een warm en veilig schild hadden bij hun beide ouders.”

Aan de hand van een dergelijk verhaal kan aan kinderen uitgelegd worden dat dingen soms veranderen, zonder dat er sprake is van een schuldvraag of van verwijten. Het vergt van ouders mogelijk veel om hun eigen verdriet en pijn aan de kant te zetten. Door echter op een goede manier met elkaar om te blijven gaan, worden de belangen van de kinderen gediend.

De advocaten van Van Arkel & Van den Boom Advocaten zijn allen gespecialiseerd mediator. Zij beschikken over vaardigheden om om te gaan met de emotionele aspecten van de echtscheiding. Wanneer de emotie bespreekbaar is, leert de ervaring dat de juridische en financiële obstakels eenvoudiger op te lossen zijn.

Het indexeringspercentage alimentatie voor 2018 is 1,5 %

Het indexeringspercentage alimentatie voor 2018 is 1,5 %

Jaarlijks stelt de overheid het indexeringspercentage vast waarmee zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie wordt verhoogd.

Indien u alimentatie betaalt moet u deze verhoging zelf toepassen, indien u alimentatie ontvangt kunt u uw ex-partner erop wijzen dat de alimentatie verhoogd moet worden. De verhoging wegens wettelijke indexering geldt voor alle onderhoudsbijdragen die door de rechter zijn vastgesteld.

Automatisch gezag voor ongetrouwde vaders

Automatisch gezag voor ongetrouwde vaders

Onlangs dienden de VVD en D66 een wetsvoorstel in dat voor ongetrouwde vaders automatisch gezag over hun kind mogelijk moet maken. Ongetrouwde vaders krijgen momenteel niet automatisch het gezag over hun kinderen. Daarvoor moeten zij eerst het kind erkennen bij de gemeente en vervolgens in het gezagregister bij de rechtbank de aantekening tot gezamenlijk ouderlijk gezag laten doorvoeren.

Deze gang van zaken is niet voor iedereen duidelijk, aldus D66 en VVD. Alleen erkenning van het kind bij de gemeente leidt nog niet direct tot ouderlijk gezag. De partijen willen met het wetsvoorstel inspelen op de huidige tijd waarin steeds minder kinderen in een huwelijk worden geboren. De VVD en D66 denken dat automatisch gezag voor ongehuwde vaders ellende kan besparen. Bijvoorbeeld wanneer de moeder komt te overlijden of in geval van een scheiding. Dat ouderlijk gezag moet, als de vader en de moeder niet getrouwd zijn, apart worden aangevraagd. Bij het geven van toestemming voor een medische behandeling of de inschrijving bij een school is het ook nodig dat een ouder dit gezag heeft.

Het huidige onderscheid tussen getrouwde en ongetrouwde vaders is niet meer van deze tijd, vinden de indieners van het voorstel, Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Jeroen van Wijngaarden (VVD). Ruim twintig jaar geleden, in 1995, werden nog geen twee op de tien baby’s buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren. Vorig jaar kwamen vier op de tien zuigelingen bij ongetrouwde ouders ter wereld, zo becijferde het CBS.

D66 en VVD verwachten dat er in de huidige Tweede Kamer een meerderheid vóór het wetsvoorstel zal zijn. PvdA, SP en PVV hebben positief op het plan gereageerd. Het voorstel zal echter niet voor de verkiezingen van 15 maart 2017 behandeld worden.

Nederlandse aanpak kinderontvoering model voor nieuwe EU-verordening

Nederlandse aanpak kinderontvoering model voor nieuwe EU-verordening

Er werden in 2015 in Nederland 237 kinderen ontvoerd. Dit betekent een daling ten opzichte van voorgaande jaren. Echter, dagelijks wordt er gemiddeld tenminste één kind ontvoerd. Tijdens een lezing van het Centrum Internationale Kinderontvoering in Den Haag werd gediscussieerd over hoe dit aantal verder omlaag kan worden gebracht.

60 procent van de kinderen die slachtoffer worden van kinderontvoering, keert namelijk niet meer terug naar Nederland. De overige 40 procent keert wel terug naar huis of er wordt een regeling getroffen. Inmiddels heeft Nederland met 87 landen het Haags Kinderontvoeringsverdrag gesloten. De grootste uitdaging ligt in landen als Egypte en Marokko, waar het verdrag nog niet is getekend. Een van de uitkomsten van de lezing is dat de Nederlandse aanpak nu wordt voorgelegd om als model te gaan dienen voor de aanpassing van de nieuwe EU-verordening rondom de procedure voor kinderontvoering.

Divorce Challenge: ruim 500 voorstellen om (vecht)scheidingen tegen te gaan

Divorce Challenge: ruim 500 voorstellen om (vecht)scheidingen tegen te gaan

Hoe kunnen (vecht)scheidingen worden tegengegaan? Middels de Divorce Challenge, een initiatief van Tweede Kamerlid Jeroen Recourt, riepen minister Van der Steur, kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en ervaringsdeskundige Amber Vermaas begin september iedereen op om ideeën aan te dragen.

Er werden 506 voorstellen om het aantal (vecht)scheidingen te minderen ingediend. Een expertpanel beoordeelde deze voorstellen. De beste twaalf voorstellen mochten 1 december pitchen. Dianne Kroezen, voorzitter van de vFAS, is lid van het expertpanel en vertelt op de website divorcechallenge.nl: ‘Er zijn zoveel verschillende manieren om te scheiden. De een is niet slechter dan de ander, wel is het van belang dat deze manier bij jou specifieke situatie past en door deskundigen wordt uitgevoerd. Goede en vroegtijdige voorlichting is hierbij essentieel.’ Tijdens de slotbijeenkomst van de Divorce Challenge, op 14 december, maakt het expertpanel bekend welke voorstellen steun zullen krijgen van het ministerie.

Buddy voor kind van gescheiden ouders

Buddy voor kind van gescheiden ouders

Steeds vaker maken kinderen van gescheiden ouders gebruik van het buddysysteem. Hierbij worden de kinderen aan een student gekoppeld die ook kind is van gescheiden ouders en zich dus in een zelfde situatie heeft bevonden. Het buddysysteem is opgericht door Marscha Pinedo, kindertherapeut en zelf kind van gescheiden ouders.

Zij kwam op het idee omdat het algemeen bekend is dat kinderen van gescheiden ouders zich vaak eenzaam voelen en soms het idee hebben tussen ouders in te staan. Een buddy biedt een luisterend oor. Doordat de buddy ervaringsdeskundige is, kan deze ook een adviserende rol hebben. Een kind dat een scheiding doormaakt ervaart vaak stress, een buddy kan een grote rol spelen gedurende de verwerking.

Meer informatie over buddy’s vindt u op de website villapinedo.nl.

Wetsvoorstel beperkte gemeenschap

Wetsvoorstel beperkte gemeenschap

Als het aan de VVD, PvdA en  D66 ligt  is trouwen in gemeenschap van goederen in de toekomst  niet meer de standaard.

Dat blijkt uit het initiatief wetsvoorstel ‘beperkte gemeenschap’  dat op 17 februari 2016 in de Tweede Kamer is behandeld.

In het wetsvoorstel wordt de beperkte gemeenschap tot uitgangspunt genomen. Dit houdt in dat alle bezittingen die een echtgenoot voor het huwelijk al had evenals alle schenkingen en erfenissen privé eigendom van de echtgenoten blijven.

Volgens de initiatiefnemers wordt op deze manier beter aangesloten bij de wensen van de meerderheid van de bevolking. Daarnaast wordt met het wetsvoorstel aansluiting gezocht bij de internationale standaard. Nederland kent als één van de weinige landen nog het stelsel van een algehele gemeenschap van goederen. Het wetsvoorstel zou ervoor zorgen dat het Nederlandse huwelijksvermogensrecht in overeenstemming komt met hetgeen in Europa gebruikelijk is.

Tijdens de behandeling op 17 februari 2016 bleek dat er bij een aantal politieke partijen weerstand bestaat tegen het wetsvoorstel.

De voornaamste kritiek op het wetsvoorstel is dat er geen behoefte zou bestaan aan verandering van het huidige stelsel van de gemeenschap van goederen. Uit het feit dat de meerderheid van Nederland geen huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld zou kunnen worden afgeleid dat er geen behoefte bestaat aan beperking van de gemeenschap van goederen.
Bovendien zou het voorstel volgens de tegenstanders een versobering van de lotsverbondenheid opleveren, waardoor afbreuk zou worden gedaan aan “het romantische idee dat sommigen nog steeds hebben van het huwelijk.”

Kortom: niet alle partijen in de Tweede Kamer zijn ervan overtuigd dat het uitgangspunt van de algemene gemeenschap van goederen moet worden verlaten als standaardvorm.

Aan de initiatiefnemers is nu de gelegenheid geboden te reageren op de vragen en standpunten van deze eerste vergadering.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Kindgebonden budget vermindert niet behoefte kind aan alimentatie, de Hoge Raad spreekt zich uit

Kindgebonden budget vermindert niet behoefte kind aan alimentatie, de Hoge Raad spreekt zich uit

Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad duidelijkheid geschept in de discussie over de wijze waarop het kindgebondenbudget (KGB) en de eventuele alleenstaande ouderkop verwerkt moet worden in de berekening van kinderalimentatie sinds 1 januari 2015.

Voorgeschiedenis
Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. Bij deze wet zijn de regelingen met betrekking tot de bijdrage van de overheid in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen herzien. In dat kader is de ‘alleenstaande ouderkop’ geïntroduceerd als onderdeel van het kindgebonden budget. De alleenstaande ouderkop vervangt de voorheen bestaande alleenstaande oudertoeslag en alleenstaande ouderkorting. Dat zijn (inkomensafhankelijke) toeslagen waarop een alleenstaande ouder aanspraak kan maken wanneer hij of zij één of meer kinderen verzorgt.  Dit was nieuw en het was de vraag hoe hiermee om te gaan bij de becijfering van kinderalimentatie.

Volgens de landelijke Expertgroep Alimentatienormen moest per 1 januari 2015 het kindgebonden budget en de eventuele alleenstaande-ouderkop in mindering worden gebracht op de zogenoemde behoefte van de kinderen. Dat kon ertoe leiden dat de alimentatieplichtige ouder niets of bijna niets meer hoefde te betalen.

Er is veel gediscussieerd over deze benadering, want is het eerlijk dat de overheid volledig in de behoefte van een kind voorziet zodat de alimentatieplichtige ouder niets meer hoeft bij te dragen?

Het Gerechtshof Den Haag heeft hierover vragen gesteld aan de Hoge Raad, de zogeheten “prejudiciële vragen”. Ook de vFAS heeft in deze uitzonderlijke procedure aan de Hoge Raad kenbaar gemaakt hoe de familierechtadvocatuur in Nederland aankijkt tegen deze problematiek.

Uitspraak van de Hoge Raad
De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 9 oktober 2015 beslist dat het KGB (en de eventuele ‘alleenstaande ouderkop’) niet in mindering komen op de behoefte van het kind, maar moet worden meegenomen bij de draagkracht (het inkomen) van de verzorgende ouder. Er moet dus wel rekening gehouden worden met de ontvangst van het kindgebonden budget, maar alleen bij de vaststelling van de inkomsten van de alleenstaande ouder die het kind verzorgt.

Deze beslissing van de Hoge Raad leidt niet automatisch tot een aanpassing van het verschuldigde of te ontvangen bedrag. Het is aan de ouders zelf om actie te ondernemen en de afspraken te laten wijzigen indien gewenst.